حکایت چشم پوشی ناسزاگویی

چشم پوشی ناسزاگویی حکایت چشم پوشی ناسزاگویی

 

حکیمی را اسزا گفتند. او هیچ جوابی نداد.

 

حکیم را گفتند:ای حکیم، از چه روی جوابی ندادی؟

 

حکیم گفت:«از آن روی که در جنگی داخل نمی شوم که برنده آن بدتر از بازنده آن است».

حکایت چشم پوشی ناسزاگویی

robeka.ir

مطلب پیشنهادی

طنز نوشته های کوتاه جدید (66)

 ◊◊◊◊◊ استاتوس خنده دار ◊◊◊◊◊ عشق را از جوراب زنانه باید آموخت، يه دونش سوراخ …