بایگانی برچسب: داستان ناامیدی

داستان عبرت آموز درباره ناامیدی

داستان عبرت آموز درباره ناامیدی    داستان آهنگر ناامید: آهنگری سکته مغزی کرده بود و به واسطه آن بخش سمت راست بدنش فلج شده بود. او چون خانه نشین شده بود. دائم گریه می کرد و هر وقت کسی احوالش را می پرسید بلافاصله بغضش می ترکید و زار زار …

توضیحات بیشتر »